• ScaleitWebAdmin

Cântare Rutiere Metalice - Capacitate si Caracteristici

Cumpărătorii de cântare auto tind să compare diferite modele de cântare rutiere pentru a alege soluția perfectă care să acopere toate cerințele lor și să ofere în același timp un pod basculă robust și fiabil în timp. Această postare vă oferă informații care să vă ajute în înțelegerea terminologiei și a specificațiilor pe care le întâlniți în analiza de oferte de cântare rutiere, inclusiv capacitate, sarcină maximă concentrată, săgeată, etc.

  1. INTRODUCERE

În cadrul Uniunii Europene (inclusiv România), cântarele rutiere pentru tranzacții comerciale sunt reglementate de Directiva Europeană 2014/31/EU (transpusă în legislația română prin HG 710/2015), privind punerea la dispoziție pe piață a aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată.


Cântarele rutiere sunt definite de caracteristici precum:

  • Capacitate nominală;

  • Diviziune;

  • Sarcină maximă concentrată;

  • Săgeată.

Aceste caracteristici sunt comparate în mod uzual la alegerea unui cântar auto, însă cumpărătorii pot fi induși în eroare cu ușurință atunci când analizează aceste valori și modul cum acestea se transpun în relație cu fiecare cântar rutier în parte. De aceea considerăm că este foarte importantă înțelegerea acestor termeni și a modului lor de aplicare.


2. CAPACITATE NOMINALĂ ȘI DIVIZIUNE


Contrar a ceea ce se crede în mod uzual, capacitatea nominală (întâlnită și ca Max, capacitate maximă cântar, etc.) nu definește sarcina maximă la care este cântarul rutier conceput să reziste. Capacitatea nominală a unui cântar reprezintă pur și simplu capacitatea maximă pentru care indicatorul digital de greutate al cântarului este programat să funcționeze. Configurarea indicatorului de greutate are loc funcție de cerințele utilizatorului final cu privire la capacitatea cântarului și precizie.


În mod uzual, capacitatea nominală a unui cântar este de 60 000 sau de 80 000 kg. În funcție de tipul de celule de sarcină utilizate, cântarele rutiere au un număr de diviziuni de 3 000, 4 000 și uneori 4 500 diviziuni.


Diviziunea unui cântar auto este în mod uzual 10, 20 sau 50 kg și este calculată cu ajutorul formulei:


e = d = Max/n


unde:

e - diviziune de verificare (întotdeauna egală cu diviziunea de lucru în cazul cântarelor rutiere);

d - diviziune de lucru;

Max - capacitatea nominală a cântarului rutier;

n - numărul de diviziuni.


Diviziunea (de verificare și/sau de lucru) obținută din formula de mai sus se rotunjește în sus la prima diviziune de forma 10, 20 sau 50 kg.


3. Sarcină Maximă Concentrată


Deși nu există o cerință reglementată privind această caracteristică, tot mai mulți producători de cântare rutiere încep să o folosească (de multe ori fără acoperirea reală), așa că o vom trata în cele ce urmează.


Sarcina pe care vehiculul cântărit o exercită asupra podului basculă se concentrează în punctele unde roțile vehicului intră în contact cu structura podului basculă. Astfel, sarcina maximă concentrată este un parametru reprezentând greutatea maximă a unei osii tandem (duble) pe care un modul al unui cântar rutier o poate prelua, așa cum această valoare este declarată de către producătorul cântarului rutier.


Unii producători de cântare rutiere concentrează atenția potențialului cumpărător asupra acestei informații inducând ideea ca o valoare mai mare a sarcinii maxime concentrate este un indicator sigur al durabilității și longevității în exploatare a respectivului cântar rutier.


Cumpărătorul cântarului rutier trebuie să aibă însă în vedere faptul că această caracteristică (sarcina maximă concentrată) este o valoare DECLARATĂ DE CĂTRE PRODUCĂTOR PE CRITERII PROPRII și NU ESTE VERIFICATĂ ÎN UE PRIN NICI UN SET DE ÎNCERCĂRI DE CĂTRE LABORATOARE AUTORIZATE. Astfel această caracteristică poate fi un indicator important dar cu valori destul de empirice, funcție de producător, și pot include sau nu calcule și măsurători (de exemplu nivelul de stress structural și rezistența la oboseală a structurii cântarului).


Ideile preconcepute din piață conduc unii producători către a declara valori din ce în ce mai mari ale sarcinii maxime concentrate, din dorința de a părea superiori concurenței. Aceasta reprezintă o informație înșelătoare.


Ca și regulă de bază, sarcina maximă concentrată a unui cântar rutier trebuie să acopere sarcinile maxime permise pe osie și pe grupuri de osii în cadrul Uniunii Europene, așa cum acestea sunt definite în Directiva 2015/719/EU.


În majoritatea aplicațiilor, cântarul rutier trebuie să poată suporta sarcini maxime concentrate de 20 t.


4. Costul de Întreținere și Podul Basculă


Deși podul basculă (receptorul de sarcină) reprezintă cea mai mare componentă a cântarului auto, el nu este cea mai critică componentă a cântarului rutier din punct de vedere al costurilor de întreținere. Utilizatorii cu experiență știu că majoritatea intervențiilor de service și mentenanță la un cântar rutier sunt legate de celulele de sarcină (dozele tensometrice). De aceea, la Scaleit, folosim celule de sarcină robuste, precise și fiabile, reducând la minim gradul de incidență al defectelor acestor componente ale cântarelor auto.


Trebuie notat că sunt foarte rare cazurile de defectare structurală a podurilor basculă. Unii reprezentanți de vânzări pot încerca să vină cu imagini prezentând structuri de cântare rutiere rupte, încercând fie o abordare definită ca reclamă negativă, fie să aducă în discuție parametrul discutat mai sus (sarcina maximă concentrată).


La Scaleit, încurajăm potențialul cumpărător ca, pe lângă podul basculă, să analizeze toate componentele critice ale cântarului rutier precum și suma beneficiilor în ansamblul lor.


5. Săgeata Structurii


Ca și în cazul sarcinii maxime concentrate, săgeata nu este o cerință metrologică și nu este reglementată și nici verificată în niciun fel de vreun laborator autorizat. Cu toate acestea, acest factor este adesea promovat în broșurile cântarelor rutiere. Toate podurile basculă se deformează (au săgeată) la aplicarea sarcinii pe acestea. Unii producători publică în broșuri săgeata calculată ca și criteriu de selecție și cumpărare a cântarului rutier. Cumpărătorul avizat trebuie însă să aibă în vedere un număr de concepte privind această săgeată a podului basculă:


Săgeata nu este neapărat un lucru negativ. Este ușor să presupui acest lucru, dar realitatea este mai complexă. La aplicarea sarcinii pe podul basculă, unele componente ale acestuia vor prelua un nivel de stress structural mai ridicat decât altele. Dacă nivelul de stress se concentrează prea mult în anumite zone, poate apărea fenomenul de oboseală a materialului și - în cele din urmă - la defecte structurale.


La Scaleit evităm acest lucru prin implementarea structurii ortotropice pentru realizarea structurii de rezistență a cântarelor rutiere metalice. Acest design permite distribuirea cât mai uniformă a stressului în cadrul structurii. Astfel se elimină așa numitele ”zone fierbinți” (hot spots) care trebuie să preia niveluri ridicate de stress structural. În plus, acest gen de structură permite transferul nivelului cel mai ridicat de stress către puncte unde nu există îmbinări prin sudură, eliminând posibilitatea apariției fisurilor în sudură ca urmare a supunerii repetate la stress. O astfel de abordare asigură gaptul că podul basculă nu va ceda în cazul aplicațiilor cu trafic ridicat și sarcini concentrate mari. Cu alte cuvinte, săgeata prezentată de structura podului basculă nu este un lucru negativ dacă aceasta este un fenomen anticipat și luat în calcul, menținând astfel nivelul de stress structural sub pragurile de oboseală a materialului.


Prin contrast, unii producători induc ideea că o valoare cât mai mică a săgeții este benfică pentru utilizatorul final. Efectul săgeții însă trebuie combinat cu o proiectare judicioasă și cu caracteristicile structurale ale podului basculă. Nu se poate declara pur și simplu că o valoare minimă a săgeții este un lucru benefic. Așa cum am explicat deja, durabilitatea și longevitatea funcțională a unui cântar rutier se bazează pe reducerea nivelului de stress sub pragurile de oboseală a materialului, ceea ce nu este totuna cu rigiditatea podului basculă.


Dacă un pod basculă este foarte rigid, acesta concentrează eforturile structurale în anumite puncte (așa numitele puncte slabe ale structurii), aceste puncte fiind susceptibile la a ceda în condiții de efort susținut. Deci, trebuie avut în vedere că săgeata structurii nu reprezintă în sine un criteriu de anduranță și fiabilitate a podului basculă.


Analiză Structurală pe Element Finit a Structurii Podurilor Basculă


Nu în cele din urmă, trebuie avut în vedere și faptul că unii producători declară valori ale săgeții structurale folosind module mai scurte decât cele utilizate în mod uzual în cadrul structurii podurilor basculă produse. Un modul mai scurt conduce automat la valori reduse ale săgeții. Valoarea săgeții nu este în propoționalitate liniară cu lungimea modulului, ci tinde să fie într-o proporție geometrică, ceea ce înseamnă că un modul mai lung poate conduce la valori foarte mari ale săgeții.


6. Conținutul de Oțel


De asemenea, unii producători vor menționa faptul că utilizează mai mult oțel în cadrul cântarelor lor rutiere. Trebuie neapărat ca acest lucru în sine să constituie un beneficiu pentru utilizatorul final? Poate părea astfel la prima vedere, dar o cantitate mai mare de oțel nu înseamnă neapărat mai robust.Fisuri Cale de Rulare Pod Basculă Metalic cu Grinzi INP


Cantitatea de oțel dintr-un pod basculă nu înseamnă neapărat calitate, durabilitate și fiabilitate.


Modelul ortotropic implementat de Scaleit în designul cântarelor sale rutiere cu pod basculă din oțel este în utilizare de peste 30 de ani chiar și în cele mai dure medii de exploatare și se dovedește a fi soluția optimă din punct de vedere al robusteții și fiabilității operaționale.Execuție Structură Ortotropică pentru Cântar Rutier Scaleit

7. Concluzii


Unii producători de cântare promovează excesiv valori crescute ale capacității nominale, sarcinii maxime concentrate și valori mici ale săgeții structurii ca și criterii de selcție a cântarului perfect. Utilizatorii cu experiență știu însă că aceste valori nu reprezintă o garanție în sine în ceea ce privește durabilitatea, robustețea și buna funcționare a cântarului rutier.


La Scaleit abordăm cântarele rutiere cu grija și atenția necesare unui produs de valoare ridicată, destinat măsurării cantităților de produse la fel de valoroase pentru afacerea dvs.


Fiecare proiect este supus analizei de element finit pentru determinarea zonelor cu nivel ridicat de stress structural în diferite scenarii de încărcare. Analiza de element finit are loc atât pentru podul basculă în ansamblu cât și pentru componentele sale cheie.


În cadrul procesului de fabricație, utilizăm materiale și tehnologii de calitate superioară, precum și tehnicieni calificați pentru a asigura o calitate constantă și de nivel superior structurilor podurilor basculă executate. Tehnicile precise de fabricare, tehnologiile avansate de sudură și procesele controlate asigură un nivel înalt al calității produsului.


Componentele utilizate în cântarele auto Scaleit sunt de calitate înaltă cu fabricație. De la aplicațiile de bază și până la sisteme dedicate mediilor grele și foarte grele de lucru, componentele electronice utilizate de Scaleit sunt de cel mai înalt nivel calitativ.


Cu peste 1 000 de cântare rutiere și feroviare instalate în România, Scaleit are un nivel de experianță și o reputație a calității care ne recomandă.


Nu în ultimul rând, garanția îndelungată pe care o acordăm cântarelor noastre în general, și cântarelor rutiere Scaleit în particular dovedește fiabilitatea acestor sisteme de cântărire.


Pentru mai multe informații privind cântarele rutiere ale Scaleit, vizitați pagina de cântare auto.

95 views0 comments