• Alexandra Fodor

Recrutare Contabil cu experientaScaleit angajează Contabil

One for the money, two for the show...


Nu căutăm pe cineva care face presupuneri de precizie bazate pe date nesigure furnizate de cei cu oareșce cunoștințe (și alea, discutabile). Nu avem pantofi albaștri din piele întoarsă, dar avem un loc în echipa noastră!


SCALEIT SRL - Companie specializată în producția și comercializarea de sisteme de cântărit pentru domeniul industrial și agricol, oferă spre ocupare un post de CONTABIL/ECONOMIST CONTABIL cu program full-time.


CA SĂ NU FIE GREU

Cerinţe:

· Studii medii/superioare în domeniul economic;

· Experienţă de minimum 5 ani pe o poziţie similară – condiție obligatorie;

· Cunoașterea temeinică a legislației contabile și fiscale;

· Cunoaşterea Microsoft Office;

· Personalitate analitică , orientată spre rezolvarea problemelor și învățare;

· Spirit de observaţie, dinamism, eficienţă, inițiativă;

· Abilități de organizare şi planificare a activităţilor curente;

· Persoană punctuală, serioasă, responsabilă;

· Loialitate şi confidenţialitate;

· De preferat permis de conducere categoria B.


CA SĂ NU FIE NICI UȘOR

Descrierea postului:

· Organizează contabilitatea societății în conformitate cu dispozițiile legale;

· Primirea și verificarea documentelor justificative financiar-contabile, verificarea existenței contractelor/comenzilor în baza cărora aceste documente au fost întocmite;

· Întocmirea de facturi către clienți;

· Stabilirea înregistrărilor contabile, pe baza documentelor justificative (facturi de vânzări și cumpărări, deconturi) și introducerea lor în aplicația financiar-contabilă;

· Efectuarea de plăți on-line către furnizorii interni și externi și înregistrarea extraselor de bancă;

· Calculul producției neterminate;

· Închidere lunară a TVA și a conturilor de cheltuieli și venituri;

· Întocmirea și verificarea balanței lunare și a bilanțului anual;

· Întocmirea lunară și depunerea on-line la timp a declarațiilor financiar-fiscale și cea de salarii;

· Arhivarea documentelor justificative și ale registrelor contabile;

· Urmărește menținerea legăturii permanente cu instituțiile fiscale;

· Raportări lunare/anuale/ către diverși beneficiari;

· Relația cu administrația financiară, atunci când e cazul;

· Îndeplinirea altor sarcini administrative primite de la managementul firmei;

· Participă la activitățile specific resurselor umane: calcul salarii, menținere fișe de post, decizii de personal, etc.


CA SĂ FIE BINE!

Pachet salarial/beneficii:

· Pachet salarial atractiv;

· Bonuri de masă;

· Posibilităţi de promovare în funcție de performanțe;

· Mediu de lucru plăcut şi profesionist.


CA SĂ FIE CLAR!

Candidaţii interesaţi pot trimite până pe 21 iunie 2021 un Curriculum Vitae la e-mail office@scaleit.ro


Doar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la un interviu a cărui dată va fi stabilită de comun acord cu aceştia.

Nu vor fi luate în considerare candidaturile care nu vor îndeplini condiţiile minime solicitate în specificaţiile postului.

Compania îşi rezervă dreptul de a testa competenţele declarate de către candidaţi.