• Alexandra Fodor

Scaleit inoveaza - PROIECTUL COMVEX

Finalul de an 2020 și începutul lui 2021 ne-au prins pe cai mari. Mai precis, pe cai de mare.

Te salut, bătrâne Tomis! Chiar dacă nouă nu ne trebuie mult pentru a face lucruri deosebite, ca să mergi iarna la Constanța, îți trebuie un motiv serios. Ce ne-a mânat în luptă? Provocarea COMVEX!

Unul dintre cei mai mari operatori din cadrul portului Constanța, a solicitat ajutorul Scaleit. Și Scaleit a răspuns promt, implementând un inovator sistem centralizat de cântărire și identificare a intrărilor de produse agricole în silozuri.


Intrările au loc pe două căi (rutieră și feroviară) și sunt monitorizate independent, iar fluxul este unul continuu și constant, în regim 24/7, așa cum este de așteptat în cazul unui mare operator portuar.

Cu mândrie, le prezentăm pe rând și pe-ndelete:


CALEA RUTIERĂ


Scaleit a implementat un număr de 4 cântare rutiere, două destinate căii de intrare și două destinate căii de ieșire. Fiecare sistem este echipat cu senzori de încadrare a vehiculului pe cântar, pentru a preveni poziționarea incorectă a acestuia (o osie parțial sau integral în afara cântarului).

Odată greutatea stabilizată și peste pragul minim de cântărire, în condițiile în care barierele de infraroșu (senzorii de încadrare) confirmă poziția corectă a vehiculului pe cântar, sistemul de cântărire înregistrează cântărirea în memoria alibi (dată, oră, număr unic cântărire, greutate brută) și expune datele prin port de comunicație MODBUS/PROFIBUS către sistemul PLC ierarhic superior, sistem ce controlează funcționarea întregului terminal.

La rândul său, sistemul PLC central identifică (prin camere ANPR) numărul de înmatriculare al vehiculului și îi indică (prin semafor și mesaj pe afișajul repetitor) conducătorului auto faptul că poate părăsi cântarul și punctul de oprire/descărcare unde trebuie să raporteze.

În orice moment al cântăririi, conducătorul auto poate vedea greutatea curentă a vehiculului pe afișajul repetitor montat în direcția normală de operare a respectivului cântar.

CALEA FEROVIARĂ

Soluția căutată de COMVEX pentru cântărirea intrărilor de produs pe cale feroviară este mai complexă, constând din următorul set de cerințe:


- Cântărirea vagoanelor să se facă static (cu oprirea vagonului pe cântar) pentru o precizie cât mai ridicată a rezultatului cântăririi;

- Cântărirea vagoanelor să se facă fără decuplarea acestora din garnitură, pentru asigurarea unei eficiențe operaționale maxime;

- Sistemul de cântărire să permită cântărirea unei game dimensionale foarte variate de vagoane, cu ampatament între 9,6 m și 19,8 m;

- Sistemul de cântărire să permită cântărirea vagoanelor în garnituri trase sau împinse, cu locomotive diesel hidraulice (4 osii) sau diesel electrice (6 osii);

- Ca și în cazul cântarelor auto, sistemul trebuie să poată efectua cântăririle cu un minim de intervenție umană. Ideal, factorul uman intervine doar în poziționarea vehiculului pe cântar;

- Suplimentar, sistemul trebuie să recunoască numărul UIC al vagonului și să îl salveze împreună cu datele de cântărire în vederea transmiterii către sistemul PLC ierarhic superior.


Soluția Scaleit:


- Pentru a putea permite cântărirea statică a vagoanelor având diferite tipodimensiuni, vagoane cuplate în garnitură, Scaleit a furnizat un cântar feroviar multiplatformă, având trei module independente: A, B, C. Fiecare dintre aceste module are o lungime de 5 m și permite cântărirea de sarcini de până la 60 000 kg cu diviziune de 20 kg. Instalarea judicioasă a celor trei module în ansamblul final realizează un cântar feroviar de 20 m lungime, care permite cântărirea vagoanelor fără decuplarea din garnitură, indiferent de lungimea acestora. Practic manevranții garniturii se pot asigura că un vagon poate fi poziționat indiferent de modelul acestuia pe o combinație de două module ale cântarului, permițând astfel cântărirea respectivului vagon pe cântarul compus A+B, A+C sau B+C.

- Pentru eliminarea erorilor umane privind selectarea corectă a combinației de module ce efectuează cântărirea, Scaleit a implementat un set de 7 senzori dubli montați pe calea de rulare, pentru a detecta poziția osiilor și pentru a permite determinarea direcției de deplasare și numărarea acestor osii. Acest sistem permite detectarea și eliminarea locomotivei din procesul de poziționare și este conceput pentru a fi indiferent la efectul mișcării spre înapoi (mișcare imposibil de evitat în cadrul manevrelor pe căile ferate industriale). Practic, odată ce personalul de manevră poziționează corect vagonul pe cântar, sistemul detectează pe ce combinație de platforme este poziționat un vagon și folosește acea combinație de module pentru achiziția greutății.

- Pentru asistarea personalului de manevră, sistemul transmite informații privind poziția vagoanelor pe cântar către un afișaj repetitor instalat în vecinătatea cântarului feroviar.

- Sistemul poate fi controlat și manual, prin intermediul interfeței grafice tactile. În asemenea situații datele de cântărire sunt marcate ca fiind achiziționate prin preluarea manuală a controlului sistemului, pentru a permite identificarea diferitelor moduri operaționale în cazul unui audit ulterior.


- Odată cu achiziția greutății, sistemul achiziționează și numărul de înregistrare (UIC) al vagonului. În acest scop, Scaleit a conectat la sistem două camere ANPR, cu modul de identificare UIC. Cele două camere permit scanarea vagoanelor, indiferent de poziția acestora pe cântar. Datele privind numărul UIC sunt salvate în mod text, concomitent cu datele de cântărire.

- La finalizarea cântăririi unui tren, sistemul generează un fișier text în format csv, conținând datele de cântărire pentru fiecare vagon din tren: număr de ordine al vagonului, numărul UIC al vagonului, data și ora cântăririi, greutatea vagonului, modul de cântărire (automat sau manual) și combinația de platforme utilizată. Acest fișier este expus de sistem pe serverul FTP integrat, pentru a fi preluat și procesat de sistemul PLC ierarhic superior.


- Suplimentar, sistemul salvează în aceeași locație pe serverul FTP, un fișier anexă HTML, conținând rezultatele scanărilor cu camerele UIC. În acest fișier, numărul fiecărui vagon este prezentat în mod text, împreună cu o imagine a vagonului. Astfel se permite operatorilor să identifice eventualele numere incorecte sau imposibil de identificat de către sistemul UIC (numere murdare, deteriorate sau vagoane poziționate incorect).


Ca de obicei, clientul cere soluții, iar Scaleit le livrează promt! De data asta, chiar mai mult decât atât! Specialiștii Scaleit au creat un sistem de cântărire inovator care să întrunească toate cerințele Comvex, dar mult mai eficient și mai ușor de operat. Client mai mult decât mulțumit, Scaleit fericit!


13 views0 comments