top of page
  • Alexandra Fodor

Scaleit angajeaza Economist Contabil/Contabil

Actualizată în: 28 iul. 2022


SCALEIT SRL - Companie specializată în producția și comercializarea de sisteme de cântărit pentru domeniul industrial și agricol, oferă spre ocupare un post de ECONOMIST CONTABIL/CONTABIL cu experiență, program full-time, la sediul său din Brazii de Sus, Str. Trandafirilor nr. 26V, Prahova.


CA SĂ NU FIE GREU

Cerinţe:

· Studii medii/superioare în domeniul economic;

· Experienţă de minimum 5 ani pe o poziţie similară – condiție obligatorie;

· Cunoașterea temeinică a legislației contabile și fiscale;

· Cunoaşterea Microsoft Office;

· Foarte mare atenție la detalii, corectitudine în înregistrările contabile, fără erori;

· Personalitate analitică , orientată spre rezolvarea problemelor și învățare;

· Spirit de observaţie, dinamism, eficienţă, inițiativă;

· Abilități de organizare şi planificare a activităţilor curente;

· Persoană punctuală, serioasă, responsabilă;

· Loialitate şi confidenţialitate;

· Permis de conducere categoria B.


CA SĂ NU FIE NICI UȘOR

Descrierea postului:

· Organizează contabilitatea societății în conformitate cu dispozițiile legale;

· Primirea și verificarea documentelor justificative financiar-contabile, verificarea existenței contractelor/comenzilor în baza cărora aceste documente au fost întocmite;

· Întocmirea de facturi către clienți;

· Stabilirea înregistrărilor contabile, pe baza documentelor justificative (facturi de vânzări și cumpărări, deconturi) și introducerea lor în aplicația financiar-contabilă;

· Efectuarea de plăți on-line către furnizorii interni și externi și înregistrarea extraselor de bancă;

· Calculul producției neterminate;

· Închidere lunară a TVA și a conturilor de cheltuieli și venituri;

· Întocmirea și verificarea balanței lunare și a bilanțului anual;

· Întocmirea lunară și depunerea on-line la timp a declarațiilor financiar-fiscale în SPV și cea de salarii;

· Arhivarea documentelor justificative și ale registrelor contabile;

· Urmărește menținerea legăturii permanente cu instituțiile fiscale;

· Raportări lunare/anuale către diverși beneficiari;

· Relația cu administrația financiară, atunci când e cazul;

· Îndeplinirea altor sarcini administrative primite de la managementul firmei;

· Participă la activitățile specific resurselor umane: calcul salarii, menținere fișe de post, decizii de personal, etc.;

· Oferă suport departamentului comercial, precum și celorlalte departamente din cadrul companiei.


CA SĂ FIE BINE!

Pachet salarial/beneficii:

· Pachet salarial 650-800 euro net, în funcție de cunoștințe, experiență și performanță în cele 3 luni de probă;

· Bonuri de masă, tichete cadou de Paște și de Crăciun;